Korene spoločnosti PROFI MODUL spol. s r.o. možno datovať od roku 2000. Vznikla na báze stavebno – obchodnej spoločnosti. Postupom času spoločnosť prešla vývojom, tak v oblasti manažmentu, ako i v oblasti technológie.

          Predmetom činnosti je vykonávanie bytových a občianskych stavieb, inžinierskych a priemyselných stavieb. Ponúkame poradenskú činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu, výroby a služieb. Ďalšou doménou spoločnosti je medzinárodná a vnútrozemská doprava a predaj smrekového stavebného reziva.

          Obchodná a technická zdatnosť spoločnosti je zabezpečená pracovníkmi s odbornou a technickou spôsobilosťou s viac než desaťročnou praxou v oblasti veľkého stavebníctva.

          Nasledujúce roky činnosti spoločnosti sú orientované tak, ako i do teraz na výstavbu priemyselných , bytových a občianskych stavieb ( vrátane sídliskových celkov ) a vytváranie pracovných príležitostí v oblasti stavebníctva.

          V neposlednom rade spoločnosť ponúka vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú autodopravu. V zimnom období poskytujeme údržbu (odpratávenie snehu mechanickými prostriedkami) parkovísk a spevnených plôch.

O kvalite našich služieb a stabilite firmy svedčia aj stavby, ktoré sme realizovali:

 • Hala Incheba, Kopčianská ul., Bratislava
 • Modernizácia a rekonštrukcia hotela Barónka , Mudrochová ul., Bratislava 
 • Výstavba servisu Autolakovne Honda, Tomašíkova ul., Bratislava 
 • Rekonštrukcia obchodných priestorov, Radlinského ul., Bratislava 
 • Rekonštrukcia budovy, Františkánska ul. Bratislava 
 • Polyfunkčný dom, Klincová ul., Bratislava 
 • Hotel Zátoka, Senec Hotel Medium, Tomašíkova ul., Bratislava 
 • Penzión Labuť, Senec Tatra poisťovna, Prešovská ul., Bratislava 
 • Bytový dom, Malinová ul. Bratislava 
 • Mestské vily, Líščie údolie, Bratislava 
 • Mraziarne, Nitra 
 • AVION Shoping park, phase III 
 • Hotelovo-Administratívny komplex, Radlinského ul. 
 • Prístavba BSP ZSE Landerova ul. 
 • Rodinné domy: Holiday Vilage, Bratislava, Devínska N.V., Záhorská Bystrica, Rača... 
 • množstvo rodinných domov a rôznych priemyselných budov